slikam,slikam

DRUGI O MENI

 

DRAGICA KRIŽAN BIBA

 

                                                                                 I reče Bog; "Neka bude svjetlost

                                                                                                             I bi svjetlost.

 

I tako od dana prvog svjetlo je ušlo u duše naše, osvijetlila čovjeka, očovjekovila ga i istjerala istočno od Raja.

Od tada, do Kaina I Abela pa do naših dana čovječe "... u znoju lica uzet si bio — prah si, u prah ćeš se i vratiti".

 

U tom kolopletu od rodenja do smrti čovjek živi težinu života, ali nama pjeva i pjesmu govori, priču o Ijepoti koja Ieti na krilima ptice.

U tom i takvom svijetu ima mjesta za svakoga za stvaralački čin. Jedna koju jc Bog

obdario dobrotom i svjetlošću je i naša slikarica i pjesnikinja Dragica Križan- Biba.

Ona piše i slika zhog unutarnjeg zova, slika je potreba bez koje ne može, a to je onda znak da govor i ljepota duše su blizanci istinei neponovIjive estetike.

 

U ovim lijepo uredenim prostorijama Udruge umirovIjenika HŽ — DragIca      Križan — Biba predstavit će se s opusom slika — ulja na platnu nastalih tijekom

zadnjih nekoliko godina.

Inače — bilo bi neoprostivo ne spomenuti dosada 5 samostalnih izložbi održanih u

Zagrebu, Ogulinu, Đakovu; kao i skupne izložbe u okviru Udruge slikara ' Plavo

svjetlo- u Kninu, Dubrovniku, u Pečuhu ( Madarska) te sa udrugama umjetnika "

August Šenoa" i " Tin Ujević"- ukupao 10 skupnih izložbi.

Poezija i slikarstvo je u njenim genima, sklonost za lijepo pokazuje još kao dijete, ali

zadnjih par godina rađaju se dijela iz kojih izvire nada da ne žive uzalud i da će likovni  tragovi ostati i onda kada idemo na dugu, dugu šetnju.

 U početku je radila olovkom i suhom pastelom, a da bi se tada prošetala krajolikom,pobrala slike i cvjetove i nama gledateljima darovala uljnu čaroliju.                      

Tu pejzažnu stvarnost, duhovnu zbilju, raznovrsnost likovne deskripcije daje nam kroz  elemente smisla za gradnju esencijalne nastambe naše uljudbe.

Likovni interes naše Bibe je bogata registra od pojavnosti, sanja, do interakcije sa

lepezom ljepote našeg okruženja do realizirane vizije.

Bibin kolorit i tonalitet objektiviraju ambijentalnost likovne intervencije uratka.

U radu se miješaju potezi naive, poetike lirskog realizma i slutnja impresionističke

vizije.

Svakako da naša umjetnica ide u susret likovnosti, da krči sebi put, lomi grmIje i

šipražje, da više svijetla da svojoj paleti i otkrije nam slikarsku intimu, istinu koja traje.

Ovo lijepo može se vidjeti na Bibinim slikama i osjeća se atmosfera svježine, ugodaj

događanja života, pokret, snaga, kontrast, smirenost, simbol savršenstva ( ruže) jednobeskrajno trajanje ljepote trenutka.

 

Što na kraju reći, Bibine slike su moć uobličenja sadašnjosti kao trajan poklon

budućnosti.

Svakako čovjek je stil, ali i slika, rukopis kojeg treba uporno brusiti i njegovati.

 

                                                                                                           JOSIP SLAVIČ